E524 (Muối E 500-599 khoáng , chất giữ ẩm và điều chỉnh độ pH)
tên :

sodium hydroxide

nhóm : khả nghi
Cảnh báo : Nên để tránh việc sử dụng nó .
chú thích : Mặc dù không có tác dụng phụ từ việc sử dụng sodium hydroxide với số lượng nhỏ với số lượng lớn có thể rất có hại . Bị cấm ở Úc cho rằng lý do .\r\n
Sản phẩm đếm thành phần
Billa - Laugensemmel - 4er 240 g (bzw. 320 g)
Butterbrezel
Gutes aus der Region - Laugenstangerl
eismann Laugengipfeli
Gut & Günstig - Laugenbrezeln zum Aufbacken
Lidl - Käse-Laugenspitzbrötchen 2er
бионапиток кисломолочный "маруся" с фруктовым наполнителем персик, 1,5%, 100г
йогурт с бифидобактериями молочный классический "активил премиум" с фруктовым наполнителем "лесные ягоды", 2,8%, 165г
йогурт с бифидобактериями молочный маложирный "активил" с фруктовым наполнителем со злаками клубника-шиповник-злаки, 2,5%, "березка", 165г
солети хрус-хрус
1 - 10 từ tổng 643