E524 (Muối E 500-599 khoáng , chất giữ ẩm và điều chỉnh độ pH)
tên :

sodium hydroxide

nhóm : khả nghi
Cảnh báo : Nên để tránh việc sử dụng nó .
chú thích : Mặc dù không có tác dụng phụ từ việc sử dụng sodium hydroxide với số lượng nhỏ với số lượng lớn có thể rất có hại . Bị cấm ở Úc cho rằng lý do .\r\n
Sản phẩm đếm thành phần
Secret de mousse Framboise sauce mûre - 236 g (4 pots) - La Laitière
Le Petit Pot de Crème - Au chocolat Extra Noir
Apéro Brötli Frischback gekühlt
Bayerische Brezen
Saltletts Brezel
KornMühle Bayerische Laugenbrezen
erdmannhauser demeter weizenvollkornsticks , erdmannhauser getreideprodukte gmbh
Nestlé Desserttöpfli -
мусс "ля летьер" ассорти: шоколадно-молочный/с черным шоколадом, 115г.
sesame sticks
1 - 10 từ tổng 643