E290 (E 200-299 Chất bảo quản)
tên :

carbon dioxide

nhóm : an toàn
Cảnh báo : Không có bằng chứng về tác dụng phụ
chú thích : Chuẩn bị trong sản xuất vôi . Có thể làm tăng tác dụng của rượu . tài liệu trong rượu , nước giải khát , bánh kẹo .
Sản phẩm đếm thành phần
Coke / coca-cola 2,00 l .
Coke / coca-cola 500 ml .
somersby
coca cola zero
ma
7up
derby cola cà phê
Schweppes
hun khói thịt thăn lợn
Fanta cam
1 - 10 từ tổng 557