ad :

vitamin b3

qrup : Vitaminlər
Bu hüceyrələri enerji formalaşması prosesi üçün zəruri olan mobil . kömək edir çovdar çörəyi , ananas , çuğundur , lobya, ət , göbələk, qaraciyər . aşkar mədə və pankreas . funksiyasını normallaşdırmaq fermentlərin . hissəsi
məhsul maddələr sayı
brokolibrokoli (7) (0)
obyektivobyektiv (13) (0)
ağ düyüağ düyü (8) (0)
qəhvəyi düyüqəhvəyi düyü (9) (0)
yaşıl soğanyaşıl soğan (7) (0)
köhnə soğanköhnə soğan (7) (0)
bibərbibər (10) (0)
bananas
bananas (12) (0)
qarpızqarpız (7) (0)
ərikərik (9) (0)
1 - 10 cəmi24