పేరు :

కాల్షియం

గ్రూప్ : మినరల్స్
మానవ శరీరం ఎముక మరియు దంతాల కాల్షియం సుమారు 1-2 కిలోల కలిగి. ఒక చిన్న భాగం శరీరం యొక్క ద్రవ మరియు కణ నిర్మాణాలకు ఉంది. ఎముక యొక్క గ్రేట్ భాగంగా నిరంతరం నవీకరించబడింది. డైలీ వారి నుండి కాల్షియం 700-800 మిల్లీగ్రాముల పునరుద్ధరించబడింది.
ఉత్పత్తి పదార్థాలు కౌంట్
గవదబిళ్ళగవదబిళ్ళ (7) (0)
నువ్వులునువ్వులు (2) (0)
పార్స్లీపార్స్లీ (6) (0)
ఆపిల్ఆపిల్ (7) (0)
టమోటాటమోటా (5) (0)
నిమ్మనిమ్మ (5) (0)
లెన్స్లెన్స్ (13) (0)
క్యారెట్లుక్యారెట్లు (7) (0)
tangerinestangerines (5) (0)
ఉల్లిపాయ (7) (0)
1 - 10 మొత్తం92