име :

калциум

група : минерали
Човечкото тело содржи околу 1-2 кг на калциумот што се наоѓа во коските и забите. Помал дел е во течна и клеточни структури на телото. Голем дел од коската е постојано да се надградуваат. Дневен од нив и реставрирани 700-800 милиграми калциум.
производ Број состојки
бадемибадеми (7) (0)
сусамсусам (2) (0)
магдоносмагдонос (6) (0)
јаболкојаболко (7) (0)
доматдомат (5) (0)
лимонлимон (5) (0)
леќалеќа (13) (0)
морковиморкови (7) (0)
мандаринимандарини (5) (0)
кромид (7) (0)
1 - 10 од вкупниот92