பெயர் :

ஒமேகா 6 கொழுப்பு அமிலங்கள்

குழு : கனிமங்கள்

தயாரிப்பு பொருட்கள் எண்ணிக்கை
பாதாம்பாதாம் (7) (0)
சோயாசோயா (1) (0)
சோளம்சோளம் (1) (0)
வறுத்த பாதாம்வறுத்த பாதாம் (2) (0)
அக்ரூட் பருப்புகள்அக்ரூட் பருப்புகள் (2) (0)
சூரியகாந்திசூரியகாந்தி (1) (0)
பூசணி விதைகள்பூசணி விதைகள் (2) (0)
காமோமில்காமோமில் (4) (0)
பச்சை தேயிலை தேநீர்பச்சை தேயிலை தேநீர் (9) (0)
1 - 9