име :

калиум

група : минерали
важен елемент вклучени во човечкиот метаболизам . учествува во транспорт на кислород , како и во поделбата на непотребните материи од организмот . извори: домати, компири , агруми , банани , сончоглед, тиква , зелен лиснат зеленчук .
производ Број состојки
брокулаброкула (7) (0)
магдоносмагдонос (6) (0)
јаболкојаболко (7) (0)
лимонлимон (5) (0)
леќалеќа (13) (0)
морковиморкови (7) (0)
компирикомпири (2) (0)
житожито (5) (0)
ориз белориз бел (8) (0)
ориз кафеаваориз кафеава (9) (0)
1 - 10 од вкупниот92