Lindt Excellence 100 % Chocolate


Cocoa mass, cocoa butter, lean cocoa. May contain nuts, milk and soy.
На производот бар-код
Производот предизвикува алергија од млеко , соја ;
баркод Kilocalories на 100 грама Масти во 100 g . Протеин во 100 грама јаглехидрати во 100 грама Потрошена количина од стандардните (грамови)
3046920016377
618.00 33.00 12.10 55.00 20.00
Во производот биле пронајдени :
Не хранливи материи се наоѓаат .
Не опасни состојки