מה שאתה אוכלAvailable in Apple Store מאזן קלוריות מאזן קלוריות מאזן קלוריותמאזן קלוריות

מרכיבים תרגום אנגלית
קוד '078000148466' אינו על פי EAN -13 . סטנדרטיים
ברקוד קילוקלוריות לכל 100 גרם שומן ב 100 גרם . חלבוןב100 גרם פחמימותב100 גרם כמות שנצרכה על ידי ברירת מחדל ( גרם )
078000148466
- - - - -
במוצר נמצאו :
לא מצאו חומרים מזינים .
ללא חומרים מסוכנים נמצאו