நீ என்ன சாப்பிடதளத்தில் அறிமுகம் கடந்த 10 பொருட்கள் பொருட்கள் எண்ணிக்கை
Gildo Rachelli TiramisuGildo Rachelli Tiramisu (0) (4)
Pirove pahuljice (0) (0)
вафла с Лешников крем (0) (9)
4001724037842 (0) (0)
лимонов сок (0) (2)
Бисквити с кокос (0) (7)
Peripella/ krokantli findikli krema (0) (0)
Cola dv (0) (6)
кроасан с пълнец от какаов крем и крем лешник (0) (12)
Чаени бискиви с какаов пълнеж (0) (8)