יישום אנדרואיד "מה שאתה אוכל" שילב סורק ברקוד , אשר יכול לסרוק את הברקודולקבל מספרשמקודדבזה . אבל אם המחשב שלך מותקן אחתמהסורקים ברקוד הבאים:


זה יעדיף להשתמש בם בשל העובדהשהם מתמחיםבזה . אם רצוי על ידימשתמש יכול לבחון את האפשרות של הוספת . אחרים

אלא דרךהמצלמה של המכשיר שלך , אתה יכול להשתמש בקולך כדי להכתיב מספרים באמצעותהאינטגרציה עם Google Voice Google Voice . ב- מה לאכול - אתה יכול להכתיב את המרכיבים בעת הוספת המוצר חדש . למעט חלק מהמונחים שלהחומרים המשמשיםבמזונות , הוא עושה די טוב .

ועדיין לא ios גרסה שלהיישום , משתמשים של iPhone / iPad יכולים להשתמש באתר , אשר נועד להיות מדורגים לגודל של המסך . לסרוק ברקוד ניתן להשתמש ביישום הבא:
ו Siri הַכתָבָה.