Các chất dinh dưỡng Số thực phẩm có chứa các thành phần
5
vitamin c 209
B9 0
B8 0
B7 0
B12 1
7
omega 3 axit béo 12
magiê 40
vitamin k 20
Mật ong 8
Selenium 8
Vitamin B6 27
vitamin B17 10
phốt pho 245
kali 88
phenylalanine 41
asparagine 3
threonine 1
serine 40
vitamin f 5
vitamin e 26
vitamin d 8
vitamin b5 15
vitamin b3 20
vitamin b2 33
vitamin b1 38
vitamin một 46
canxi 88
ủi 110