ஊட்டச்சத்துக்கள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
5
வைட்டமின் சி 209
B9 0
B8 0
B7 0
B12 1
7
ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் 12
மெக்னீசியம் 40
வைட்டமின் கே 20
தேன் 8
செலினியம் 8
வைட்டமின் B6 27
வைட்டமின் B17 10
பாஸ்பரஸ் 245
பொட்டாசியம் 88
ஃபினைலாலானைனை 41
அஸ்பரஜின் 3
திரியோனின் 1
செரின் 40
வைட்டமின் F 5
வைட்டமின் இ 26
வைட்டமின் ஈ 8
வைட்டமின் B5 15
வைட்டமின் B3 20
வைட்டமின் B2 33
வைட்டமின் பி 1 38
வைட்டமின் ஒரு 46
கால்சியம் 88
இரும்பு 110