qida Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
5
vitamin c 209
vitamin B9 0
B8 0
0
B12 1
7
omega 3 yağ turşuları 12
Maqnezium 40
vitamin k 20
bal 8
selenium 8
Vitamin B6 27
vitamin b17 10
fosfor 245
kalium 88
phenylalanine 41
asparagine 3
Threonine 1
serine 40
vitamin f 5
vitamin e 26
vitamin d 8
vitamin b5 15
vitamin b3 20
vitamin b2 33
vitamin b1 38
vitamin a 46
kalsium 88
dəmir 110