thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40821
Nhân tạo hương 31183
muối 27009
dầu thực vật hydro hóa 14687
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12057
E322 Lecithin 11802
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5789
E450 Diphosphate 4291