ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40821
รสชาติ ประดิษฐ์ 31183
เกลือ 27009
hydrogenated น้ำมันพืช 14687
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12057
E322 เลซิติน 11802
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5789
E450 เพท 4291