састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40821
Вештачка укус 31183
сол 27009
хидрогенизовано биљно уље 14687
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12057
E322 Лецитин 11802
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5789
E450 Дифосфат 4291