состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40821
Вештачки вкус 31183
сол 27009
хидрогенизирано растително масло 14687
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12057
E322 Лецитин 11802
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5789
E450 Дифосфат 4291