tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40821
Süni ləzzət 31183
duz 27009
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14687
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12057
E322 Lesitin 11802
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5789
E450 Difosfat 4291