- (E 900-999 Khác)
tên :

muối

nhóm :
Cảnh báo : cần thiết cho cơ thể , nhưng với số lượng nhỏ .
chú thích : sử dụng quá nhiều muối sẽ dẫn đến các bệnh tim mạch , bệnh về mắt , và sự suy giảm tổng thể của sức khỏe .
Sản phẩm đếm thành phần
adorns mayonnaise
adorns mayonnaise (0) (13)
myo bánh mì trắng
myo bánh mì trắng (0) (7)
Homeland bánh quy ca cao
Homeland bánh quy ca cao (0) (11)
Tommi
Tommi (0) (8)
bánh mì cắt lát trắng
bánh mì cắt lát trắng (0) (4)
table- top chất ngọt
table- top chất ngọt (0) (14)
bánh quế với kem cigar leshniko-kakaov
bánh quế với kem cigar leshniko-kakaov (0) (15)
tiếng ngựa hí
tiếng ngựa hí (0) (9)
Kinder BuenoKinder Bueno (0) (8)
ПРЪЧКИ КРАКЕРИ СЪС СУСАМПРЪЧКИ КРАКЕРИ СЪС СУСАМ sesame sticks (2) (10)
1 - 10 từ tổng 27032