E471 (E 400-499 Tires , chất làm đặc , chất ổn định và chất nhũ hoá)
tên :

Glycerides của các axit béo

nhóm : an toàn
Cảnh báo : Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
chú thích : Không có bằng chứng về tác dụng phụ .
Sản phẩm đếm thành phần
«рожок трюфельный» (0) (12)
мороженое «пале-рояль» (0) (10)
мороженое пломбир «вареное сгущенное молоко» (0) (8)
мороженое «донецкое» (0) (9)
мороженое «умка» (0) (8)
мороженое «спортивное» (0) (8)
эскимо «винтер» (0) (8)
мороженое «чебурашка» (0) (8)
мороженое «гол» (0) (9)
мороженое эскимо «пломбир №1» «рудь» (0) (7)
3991 - 4000 từ tổng 4016