E330 (E 300-399 산화 방지제 , 미네랄, 산도 조절제)
이름 :

구연산

그룹 : 안전한
경고 : 부작용 (.) 의 증거 없다
논평 : 발효 , 감귤 비스킷 에서 발견 과일 (.) , 냉동 생선 , 치즈, 유제품 , 유아용 음식 , 케이크 , 수프, 호밀 빵 , 청량 음료 에서 유래 식품 (.) 의 산성화 에 사용 된 육류 제품 (.)
생성물 재료 를 계산
тахан халватахан халва (0) (4)
кроасан с какаов кремкроасан с какаов крем (0) (11)
амфора, суха пастаамфора, суха паста (0) (16)
баница със сиренебаница със сирене (0) (13)
кроасан ретро 22 с какаов пълнежкроасан ретро 22 с какаов пълнеж (0) (8)
IRONBRUгазирана безалкохолна напитка IRONBRU (0) (3)
бисквити Детство мое Кармела (0) (7)
кюфтета с бял сос (0) (5)
Роден край бисквити сметана (0) (8)
Роден край бисквити сметана (0) (8)
1 - 10 총 12071