โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อ :

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานของหัวใจและ หลอดเลือด ที่มี การขาด ธาตุเหล็กใน เลือดหรือการอุดตัน ของหลอดเลือด .
ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40936
hydrogenated น้ำมันพืช 14750
เกลือ 27095