హృదయ వ్యాధులు
పేరు :

హృదయ వ్యాధులు

గుండె మరియు రక్త నాళాలు పనితీరును కనెక్ట్ ప్రధాన వ్యాధులు రక్తంలో ఐరన్ లేకపోవడం లేదా రక్త నాళాలు . ప్రతిష్టంభన ఉంటాయి
పదార్ధాన్ని పదార్ధము కలిగిన ఆహారాల సంఖ్య
ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ సిరప్ 40938
ఉదజనీకృత కూరగాయల నూనె 14752
ఉప్పు 27096