Loại


tên Thời gian tiêu hóa Đếm thực phẩm
thịt
   thịt Từ 90 đến 300 từ phút 35
cá
   cá Từ 30 đến 60 từ phút 29
rau
   rau Từ 30 đến 60 từ phút 26
mạch
   mạch Từ 90 đến 120 từ phút 15
trái cây tươi
   trái cây tươi Từ 20 đến 40 từ phút 30
các sản phẩm từ sữa
   các sản phẩm từ sữa Từ 90 đến 300 từ phút 7
sôcôla
   sôcôla Từ 120 đến 180 từ phút 7
quả hạch
   quả hạch Từ 120 đến 180 từ phút 10
bánh mì
   bánh mì Từ 90 đến 180 từ phút 6
nước trái cây và đồ uống có ga
   nước trái cây và đồ uống có ga 60 từ phút 3
trái cây khô
   trái cây khô 30 từ phút 5