ประเภท


ชื่อ ระยะเวลาของการย่อยอาหาร นับ อาหาร
เนื้อ
   เนื้อ จาก 90 ไปยัง 300 นาที 35
ปลา
   ปลา จาก 30 ไปยัง 60 นาที 29
ผัก
   ผัก จาก 30 ไปยัง 60 นาที 26
ชีพจร
   ชีพจร จาก 90 ไปยัง 120 นาที 15
ผลไม้สด
   ผลไม้สด จาก 20 ไปยัง 40 นาที 30
ผลิตภัณฑ์นม
   ผลิตภัณฑ์นม จาก 90 ไปยัง 300 นาที 7
ช็อคโกแลต
   ช็อคโกแลต จาก 120 ไปยัง 180 นาที 7
ถั่ว
   ถั่ว จาก 120 ไปยัง 180 นาที 10
ขนมปัง
   ขนมปัง จาก 90 ไปยัง 180 นาที 6
น้ำผลไม้และ เครื่องดื่มอัดลม
   น้ำผลไม้และ เครื่องดื่มอัดลม 60 นาที 3
ผลไม้แห้ง
   ผลไม้แห้ง 30 นาที 5