Bahagi ng katawan


pangalan
mata
mata
mga ngipin , buto at buto
mga ngipin , buto at buto
tiyan
tiyan
sa puso at cardiovascular sistema
sa puso at cardiovascular sistema
bato
bato
utak
utak
kalamnan
kalamnan
teroydeoteroydeo
atayatay
pancreaspancreas
bagabaga