อวัยวะ


ชื่อ
ดวงตา
ดวงตา
ฟันกระดูก และกระดูก
ฟันกระดูก และกระดูก
กระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหาร
หัวใจและ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
หัวใจและ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ไต
ไต
สมอง
สมอง
กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ
ไทรอยด์ไทรอยด์
ตับตับ
ตับอ่อนตับอ่อน
ปอดปอด