అవయవాలు


పేరు
కళ్ళు
కళ్ళు
పళ్ళు , ఎముకలు మరియు ఎముక
పళ్ళు , ఎముకలు మరియు ఎముక
కడుపు
కడుపు
గుండె మరియు హృదయనాళ వ్యవస్థ
గుండె మరియు హృదయనాళ వ్యవస్థ
మూత్రపిండాలు
మూత్రపిండాలు
మెదడు
మెదడు
కండరాలు
కండరాలు
థైరాయిడ్థైరాయిడ్
కాలేయకాలేయ
క్లోమముక్లోమము
ఊపిరితిత్తులుఊపిరితిత్తులు