Organ


namn
ögon
ögon
tänder, ben och ben
tänder, ben och ben
mage
mage
hjärta och kardiovaskulära systemet
hjärta och kardiovaskulära systemet
njurar
njurar
hjärna
hjärna
muskler
muskler
sköldkörtelsköldkörtel
LeverLever
PankreasPankreas
lungorlungor