Orgány


Názov
oči
oči
zuby , kosti a kostnej
zuby , kosti a kostnej
žalúdok
žalúdok
srdce a kardiovaskulárny systém
srdce a kardiovaskulárny systém
obličky
obličky
mozog
mozog
svaly
svaly
štítna
štítna
pečeň
pečeň
pankreas
pankreas
pľúca
pľúca