Orgány


název
oči
oči
zuby, kosti a kostní
zuby, kosti a kostní
žaludek
žaludek
srdce a kardiovaskulární systém
srdce a kardiovaskulární systém
ledviny
ledviny
mozek
mozek
svaly
svaly
štítnýštítný
JátraJátra
PankreasPankreas
PlícePlíce