Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9840
đậu phộng 1090
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2898
nước tương 2914
trứng | hỗn hợp trứng 3212
gluten 648
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 137