ప్రతికూలతల


పేరు ఆహారాలు కౌంట్
పాలు 9840
వేరుశెనగ 1090
చెట్టు కాయలు | బాదం | వాల్నట్ | జీడి | పిస్తాలు 2898
సోయా 2914
గుడ్లు | గుడ్డు మిశ్రమం 3212
గ్లూటెన్ 648
ఆస్పిరిన్ 0
సంప్రదించండి అలెర్జీ 0
మానిటాల్ | e421 137