ஒவ்வாமை,


பெயர் உணவுகள் எண்ண
பால் 9840
வேர்கடலை 1090
ட்ரீ நட்ஸ் | பாதாம் | வாதுமை கொட்டை | முந்திரி | பிஸ்தானியன் 2898
சோயா 2914
முட்டை | முட்டை கலவையில் 3212
பசையம் 648
ஆஸ்பிரின் 0
தொடர்பு ஒவ்வாமை 0
மானிடோல் | e421 137